Vergaderruimte                                                                                                                             Professional Organizing
Ligging l Vergaderkamer l Tarieven l Faciliteiten l Contact                          Voor bedrijf en particulier l Contact

Professional Organizing

ruimte scheppen
voor particulieren en bedrijven

Wat kan een Professional Organizer voor
u betekenen?

Professional Organizers zijn specialisten in
het aanbrengen van structuur in de breedste zin
van het woord. Een Professional Organizer helpt u
bij het creëren van orde en overzicht in tijd en

ruimte. Hoe kunt u uw spullen of informatie
zo beheren, dat u alles kunt vinden. De
professional Organizer helpt, bij u in huis en in
uw bedrijf.


Wie haalt u in huis?
Paula van Walsum

Na mijn opleiding voor sociaal cultureel werker
heb ik jarenlang gewerkt in de ouderenzorg.
Nog steeds ben ik werkzaam als
coördinator vrijwilligerswerk ten behoeve
van patiëntenverenigingen. Omdat ik er plezier
in heb mensen te helpen bij het ordenen
en opruimen
van (grote) ‘rommel’, heb ik
de opleiding Professional Organizing gevolgd. Ik
ben goed in organiseren, ook in praktische
zin: overleggen, afstemmen, aanpakken en de
klant blijven
volgen in zijn of haar wensen.
Ik realiseer me dat het niet voor
iedereen gemakkelijk is om een onbekende in
de privé- situatie toe te laten, tussen wat voor u

vertrouwd en waardevol is. Door ervaring
ken ik het belang van bescheidenheid en
discretie in mijn rol als Professional Organizer.
Uw vraag staat centraal en ik ondersteun
daarbij en voer uit wat u wenst.
U blijft regisseur van uw eigen huishouding.

Resultaat
Het resultaat is concreet: een opgeruimd huis,
een bureau zonder stapels papier, een
opbergsysteem, een goed werkende agenda

en een vlotte afhandeling van post of e-mail.
Het belangrijkste is echter, dat de kwaliteit
van uw leven toeneemt en u zelf een
opgeruimd gevoel heeft: rust, overzicht, tijdswinst
en energie
.

Lidmaatschap NBPO
Ik ben lid van de beroepsvereniging NBPO,
de Nederlandse Beroepsvereniging van
Professional Organizers.


PGB
Mensen die door hun ziekte of beperking
recht hebben op een Persoons Gebonden
Budget kunnen de begeleiding van een
Professional Organizer daaruit betalen.


Kosten particulieren    
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandig-
heden wordt het tarief bepaald vanaf de
PGB-norm. Na overleg wordt een
offerte uitgebracht.


Kosten bedrijven     
Op basis van offerte.

Contact
Paula van Walsum
Zandstraat 19
4101 EC Culemborg
Tel: 06-49925062
Mailadres: organizing@zandstraatnegentien.nl
Website: www.zandstraatnegentien.nlWanneer neemt u als particulier een Professional Organizer in de arm?
    als de rommel in huis u boven het hoofd groeit

    als u zelf naar een ander huis gaat en handen te kort komt
    als u een verzamelaar bent die wil opruimen
    als u uw zolder wilt aanpakken
    als u uw kasten anders wilt indelen
    als uw huis vervuild is
    als u afstand moet doen van spullen en u geen keuzes kunt maken
    als u al tijden uw post niet open maakt en uw administratie niet op orde is
    als u dierbare herinneringen/erfstukken een goede plek wilt   geven
    als u door een instantie gedwongen wordt uw huis en/of tuin op te ruimen
    als u door een beperking, zoals een lichamelijke ziekte, ADHD of ouderdom,
      niet in staat bent zelf te ordenen
Dan zoekt u iemand die met u meedenkt en de handen uit de mouwen steekt.
Ik ben degene die dat mét u en vóór u kan doen.

Zandstraat19  brengt structuur aan, adviseert, begeleidt. Kortom: ontzorgt en beoogt het welzijn van de klant, van u.

Wanneer neemt u als bedrijf een Professional Organizer in de arm?
   als uw bedrijf gaat verhuizen en u wilt hiervoor een coördinator hebben
   als u uw bedrijfsarchief wilt ordenen
   als u, met het oog op het ‘nieuwe werken’, uw medewerkers wilt
    ondersteunen bij het organiseren van de werkplek thuis
Als Professional Organizer zie ik verhuizen niet louter als complex logistiek en rationeel proces, maar bovenal als veranderkans. Verhuizen is zelfs een kansrijke interventie op een voorgenomen organisatiecultuur en de opstap naar een veranderproces.
Als een organisatie een transitie wil maken, bijvoorbeeld in de vorm van een voorgenomen fusie, of een krimp, dan heeft een verhuizing impact op deze veranderingen. Het proces van verhuizen (zowel de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg) zal een fors beslag leggen op de energie van het management en de motivatie van de medewerkers. Indien er onder de medewerkers al onvrede bestaat (bijvoorbeeld over de voorgenomen fusie, de krimp, de flexibilisering, de outsourcing) dan komt er extra druk op het verhuistraject. Weerstanden concentreren zich mogelijk op dit proces, er ontstaat gedoe. Een onvoldoende voorbereid en vormgegeven verhuistraject legt een onnodig zware hypotheek op de organisatie. Indien goed vorm gegeven kan een verhuizing als positieve versneller werken. Zeker als gekozen wordt voor nieuwe werkvormen, zoals flex-office, het nieuwe werken, tele-/thuiswerk, outsourcen e.d.

Het ontzorgen door mij als Professional Organizer bestaat uit: 
    de uitvoering (het praktische, operationele/logistieke deel)
    het voorleggen van de juiste vragen
    het adviseren over alternatieven
    het verbinden en committeren van de medewerkers
    het sociaal begeleiden van medewerkers die individuele problemen
      en weerstanden ervaren

Verhuizen kent een routinekant, waarbij de standaard checklists helpend zijn. Verhuizen is vooral maatwerk: een proces waar de medewerkers van de organisatie breed bij betrokken dienen te worden. Maatwerk met impact!
Zandstraat19 levert dit maatwerk op professionele wijze.

Werkwijze
In het werken met een Professional Organizer staat u als klant met uw wensen centraal. Na een oriënterend gesprek, waarin problemen en wensen worden geďnventariseerd, wordt samen met u een plan van aanpak gemaakt.
Bijvoorbeeld:
   één of meer dagen achtereen ter plekke, al dan niet gezamenlijk, opruimen
     en ordenen
   afspraken bij u thuis, of in uw bedrijf, waarbij telkens een deel van de
     klus wordt aangepakt
   desgewenst overname van het ordeningsproject door de Professional
     Organizer
   (telefonisch) advies
   werkenderwijs de punten afvinken van het plan van aanpak
   ter afsluiting: een evaluatie tijdens een bezoek of middels een
     telefonisch gesprek over uw ervaringen.